Nội dung Giấy Mời số 119/GM-UBND Ký ngày 02/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Phường La khê về việc giải quyết đơn của cư dân nhà chung cư The Terra An Hưng Khu đô thị An Hưng, Phường La Khê.

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu Nội dung Giấy Mời số 119/GM-UBND Ký ngày 02/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Phường La khê về […]

Nôi dung Công văn số 302/CV-VPI Ký ngày 31/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc báo cáo về việc tạm dừng công tác bàn giao tại nhà chung cư Tòa nhà The Terra An Hưng

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 302/CV-VPI Ký ngày 31/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – […]

Nôi dung Công văn số 301/CV-VPI Ký ngày 31/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc thông báo thực hiện bảo trì hệ thống thang máy tại Tòa nhà The Terra – An Hưng

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 301/CV-VPI Ký ngày 31/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – […]

Nội dung Đơn tố cáo của Ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Trưởng Ban Quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng Ký gửi Ban Quản trị ngày 30/10/2023

Nội dung Đơn tố cáo của Ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Trưởng Ban Quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng Ký gửi Ban Quản trị ngày 30/10/2023. Nội dung chi tiết của đơn tố cáo […]

Nôi dung Công văn số 299/CV-VPI Ký ngày 30/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản ánh về nội dung cuộc họp Ban Quản trị ngày 28/10/2023 tại Tòa nhà The Terra – An Hưng

Nôi dung Công văn số 299/CV-VPI Ký ngày 30/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản ánh về nội dung cuộc họp Ban Quản trị ngày 28/10/2023 tại Tòa nhà The Terra An Hưng. […]

Nôi dung Công văn số 297/CV-VPI Ký ngày 27/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản hồi nội dung Thông báo ngày 24/10/2023 của ông Nguyễn Xuân Trường và ông Hoàng Văn Hùng tại Tòa nhà The Terra An Hưng

Nôi dung Công văn số 297/CV-VPI Ký ngày 27/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản hồi nội dung Thông báo ngày 24/10/2023 của ông Nguyễn Xuân Trường và ông Hoàng Văn Hùng tại […]

Nôi dung Công văn số 296/CV-VPI Ký ngày 26/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc mời họp để tiến hành kiểm đếm, bàn giao hệ thống thang máy, trạm biến áp và diện tích chung – riêng tại Tòa nhà The Terra – An Hưng

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 296/CV-VPI Ký ngày 26/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – […]

Thông báo số 46/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc triệu tập cuộc họp bất thường Ban quản trị lần thứ ba.

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số : 46/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc triệu tập cuộc họp bất thường Ban quản trị […]

Thông báo số 45/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban quản trị ngày 25/10/2023.

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số : 45/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban quản trị ngày […]

Thông báo triệu tập cuộc họp Ban quản trị số 43/ TB- BQT ký ngày 22/10/2023

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo triệu tập cuộc họp Ban Quản Trị số 43/TB-BQT ký ngày 22/10/2023. Nội dung chi tiết của […]