Nội dung Giấy Mời số 123/GM-UBND Ký ngày 09/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Phường La khê về việc thực hiện nội dung thống nhất của Ban quản trị nhà chung cư The Terra An Hưng tại biên bản làm việc ngày 7/11/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu Nội dung Giấy Mời số 123/GM-UBND Ký ngày 09/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Phường La khê về việc thực hiện nội dung thống nhất của Ban quản trị nhà chung cư The Terra An Hưng tại biên bản làm việc ngày 7/11/2023. Nội dung chi tiết của giấy mời vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan