Nôi dung Công văn số 299/CV-VPI Ký ngày 30/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản ánh về nội dung cuộc họp Ban Quản trị ngày 28/10/2023 tại Tòa nhà The Terra – An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Nôi dung Công văn số 299/CV-VPI Ký ngày 30/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản ánh về nội dung cuộc họp Ban Quản trị ngày 28/10/2023 tại Tòa nhà The Terra An Hưng. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan