Nôi dung Công văn số 297/CV-VPI Ký ngày 27/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản hồi nội dung Thông báo ngày 24/10/2023 của ông Nguyễn Xuân Trường và ông Hoàng Văn Hùng tại Tòa nhà The Terra An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Nôi dung Công văn số 297/CV-VPI Ký ngày 27/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc phản hồi nội dung Thông báo ngày 24/10/2023 của ông Nguyễn Xuân Trường và ông Hoàng Văn Hùng tại Tòa nhà The Terra An Hưng. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan