Nội dung thông báo số :152/TB-UBND của Ủy Ban Nhân dân Phường La Khê ký ngày 23/11/2023 về việc thành lập tổ công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường bầu Ban quản trị Khóa II nhiệm kỳ 2023-2026 tòa nhà chung cư The Terra An Hưng Phường La Khê.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung thông báo số :152/TB-UBND của Ủy Ban Nhân dân Phường La Khê ký ngày 23/11/2023 về việc thành lập tổ công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường bầu Ban quản trị Khóa II nhiệm kỳ 2023-2026 tòa nhà chung cư The Terra An Hưng Phường La Khê. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan