Nôi dung Công văn số 302/CV-VPI Ký ngày 31/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc báo cáo về việc tạm dừng công tác bàn giao tại nhà chung cư Tòa nhà The Terra An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 302/CV-VPI Ký ngày 31/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc báo cáo về việc tạm dừng công tác bàn giao tại nhà chung cư Tòa nhà The Terra An Hưng . Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan