Nội dung công văn số : 5396/CAQHĐ-AN ký ngày 13/11/2023 về việc lắp đặt Camera an ninh tại các tòa nhà chung cư trong công tác đảm bảo ANTT

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu Nội dung công văn số : 5396/CAQHĐ-AN ký ngày 13/11/2023 về việc lắp đặt Camera an ninh tại các tòa nhà chung cư trong công tác đảm bảo ANTT. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

 

Bài liên quan