Nội dung công văn số 3121/UBND-QLĐT Ký ngày 16/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Quận Hà Đông về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường tại Tòa nhà chung cư The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu Nội dung công văn số 3121/UBND-QLĐT Ký ngày 16/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Quận Hà Đông về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường tại Tòa nhà chung cư The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan