Thông báo số 45/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban quản trị ngày 25/10/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số : 45/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban quản trị ngày 25/10/2023 . Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan