Thông báo số 46/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc triệu tập cuộc họp bất thường Ban quản trị lần thứ ba.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số : 46/TB-BQT ký ngày 25/10/2023 về việc triệu tập cuộc họp bất thường Ban quản trị lần thứ ba . Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan