Nội dung biên bản làm việc ngày 7/11/2023 theo giấy mời họp số 119/GM-UBND Ký ngày 02/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Phường La khê về việc giải quyết đơn của cư dân nhà chung cư The Terra An Hưng Khu đô thị An Hưng, Phường La Khê.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu Nội dung biên bản làm việc ngày 7/11/2023 theo giấy mời họp số 119/GM-UBND Ký ngày 02/11/2023 của Ủy Ban nhân dân Phường La khê về việc giải quyết đơn của cư dân nhà chung cư The Terra An Hưng Khu đô thị An Hưng, Phường La Khê. Nội dung chi tiết của biên bản vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan