Nội dung quyết định số 48-3/QĐ-VPI Ký ngày 3/4/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc thay đổi thành viên tổ công tác bàn giao Ban quản trị tòa nhà The Terra An Hưng và giấy ủy quyền số 42-1/GUQ-CT ký ngày 9/9/2022.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung quyết định số 48-3/QĐ-VPI Ký ngày 3/7/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest về việc thay đổi thành viên tổ công tác bàn giao Ban quản trị tòa nhà The Terra An Hưng và giấy ủy quyền số 42-1/GUQ-CT ký ngày 9/9/2022. Nội dung chi tiết của các tài liệu trên vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan