Nội dung công văn số : 30/CV-BQT ký ngày 22/9/2023 của BQT nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng về việc phản hồi công văn số 222/CV-VPI ký ngày 11/9/2023 của chủ đầu tư Văn Phú – Invest

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quí cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 30/CV-BQT ký ngày 22/9/2023 của Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng về việc phản hồi công văn số 222/CV-VPI ký ngày 11/9/2023 của chủ đầu tư Văn Phú – Invest. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan