Nôi dung Công văn số 272/CV-VPI Ký ngày 13/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc phản hồi công văn số 31/CV-BQT ngày 12/10/2023 của Ban quản trị về việc đi kiểm đếm và cung cấp số liệu bảo trì, vận hành tại Tòa nhà The Terra An Hưng.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 272/CV-VPI Ký ngày 13/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc phản hồi công văn số 31/CV-BQT ngày 12/10/2023 của Ban quản trị về việc đi kiểm đếm và cung cấp số liệu bảo trì, vận hànhtại Tòa nhà The Terra An Hưng. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Bài liên quan