Nôi dung Công văn số 261/CV-VPI Ký ngày 03/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc phản hồi công văn số 30/CV-BQT ngày 22/9/2023 của Ban quản trị về công tác bàn giao tại Tòa nhà The Terra An Hưng.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 261/CV-VPI ký ngày 03/10/2023 của Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest gửi Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng về việc phản hồi công văn số 30/CV-BQT ngày 22/9/2023 của Ban quản trị về công tác bàn giao tại Tòa nhà The Terra An Hưng. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan