Biên bản cuộc họp Ban Quản Trị số 27/ BB-BQT ngày 10/10/2023

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu biên bản cuộc họp Ban Quản Trị số 27/BB-BQT ngày 10/10/2023. Nội dung chi tiết của biên bản vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan