Thông báo triệu tập cuộc họp Ban quản trị số 36/ TB- BQT ký ngày 01/10/2023

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo triệu tập cuộc họp Ban Quản Trị số 36/TB-BQT ký ngày 01/10/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan