Thông báo triệu tập cuộc họp Ban quản trị số 30/ TB- BQT ký ngày 21/08/2023

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quí cư dân/các chủ sở hữu thông báo triệu tập cuộc họp Ban Quản Trị số 30/TB-BQT ký ngày 21/08/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan