Thông báo triệu tập Cuộc họp Ban Quản Trị Số 28/TB-BQT ký ngày 29/7/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản trị nhà chung cư Tòa nhà The Terra An hưng gửi tới Quý cư dân / Các chủ sở hữu thông báo triệu tập cuộc họp Ban Quản Trị Số 28/TB-BQT ký ngày 29/7/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan