Thông báo số : 38/ TB- BQT ký ngày 06/10/2023 của BQT về việc hoãn cuộc họp nội bộ ban quản trị ngày 6/10/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số 38/TB-BQT ký ngày 06/10/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban quản trị ngày 6/10/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan