Thông báo số 37/ TB- BQT ký ngày 01/10/2023 về việc thông báo lịch tiếp cư dân định kỳ tháng 10/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quí cư dân/các chủ sở hữu thông báo số 37/TB-BQT ký ngày 01/10/2023 về việc thông báo lịch tiếp cư dân định kỳ tháng 10/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan