Thông báo số 35/ TB- BQT ký ngày 15/09/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban Quản trị

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số 35/TB-BQT ký ngày 15/09/2023 về việc hoãn cuộc họp nội bộ Ban Quản trị. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan