Thông báo số 30/TB-BQT ký ngày 04/08/2023 về việc thông báo lịch tiếp cư dân định kỳ tháng 8/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo số 30/TB-BQT ký ngày 04/08/2023 về việc thông báo lịch tiếp cư dân định kỳ tháng 8/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan