Thông báo mời họp số : 29/TB-BQT ký ngày 30/7/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thông báo mời họp số 29/TB-BQT ký ngày 30/07/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan