TB số 27 ngày 24/7/2023 về việc cử đại diện CSH kiểm phiếu xin ý kiến về bổ sung kênh tiếp nhận thông tin của CSH tới BQT.

  • BQT Terra An Hung

Bài liên quan