Nội dung thư ngỏ số : 01/TN-BQT ký ngày 22/9/2023 của BQT nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng về việc công tác tổ chức Tết Trung thu

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quí cư dân/các chủ sở hữu nội dung thư ngỏ số :01/CV-BQT ký ngày 22/9/2023 của Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng về việc công tác tổ chức Tết Trung thu. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan