Nội dung thông báo số: 41/ TB- BQT của Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra – An Hưng ký ngày 18/10/2023.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu thống báo số : 41/TB-BQT của Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra – An Hưng ký ngày 18/10/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan