Nôi dung Công văn số 276/CV-VPI Ký ngày 16/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc thống nhất lại lịch kiểm đếm trang thiết bị còn lại tại Tòa nhà The Terra – An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 276/CV-VPI Ký ngày 16/10/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc thống nhất lại lịch kiểm đếm trang thiết bị còn lại tại tòa nhà The Terra An Hưng. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan