Nôi dung Công văn số 199/CV-VPI Ký ngày 24/8/2023 của Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest gửi BQT về việc phản hồi công văn số 28/CV-BQT ngày 15/8/2023 về chất lượng nước tại Tòa nhà The Terra An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 199/CV-VPI ký ngày 24/8/2023 của Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest gửi Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng về việc phản hồi công văn số 28/CV-BQT ngày 15/8/2023 về chất lượng nước tại Tòa nhà The Terra – An Hưng. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan