Nội dung biên bản làm việc số: 1910/BBLV-VPI ngày 19/10/2023 về việc kiểm đếm, bàn giao tài sản trang thiết bị thuộc sở hữu chung cần bổ sung, sửa chữa tại Tòa Nhà The Terra – An Hưng.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu nội dung biên bản làm việc số: 1910/BBLV-VPI ngày 19/10/2023 về việc kiểm đếm, bàn giao tài sản trang thiết bị thuộc sở hữu chung cần bổ sung, sửa chữa tại Tòa Nhà The Terra – An Hưng. Nội dung chi tiết của biên bản vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn

Bài liên quan