Nôi dung biên bản làm việc ngày 29 tháng 9 năm 2023 giữa UBND Phường La Khê, Đại diện Công ty Cổ Phần Văn Phú – Invest, BQT nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng, Ban Quản lý tòa nhà The Terra An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới các qúy cư dân/các chủ sở hữu nội dung biên bản làm việc ngày 29 tháng 9 năm 2023 giữa UBND Phường La Khê, Đại diện Công ty Cổ Phần Văn Phú – Invest, BQT nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng, Ban Quản lý tòa nhà The Terra An Hưng. Nội dung chi tiết của biên bản làm việc vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan