Hợp đồng cho tặng tài sản số : 01/2023/HĐTCTS ký ngày 29/6/2023 về việc cho tặng tài sản là hệ thống cổng thông tin và truyền thông chung cư The Terra An Hưng.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản trị nhà chung cư Tòa nhà The Terra An Hưng gửi tới các Quý cư dân và các chủ sở hữu hợp đồng cho tặng tài sản số : 01/2023/HĐTCTS ký ngày 29/6/2023. Nội dung chi tiết của hợp đồng vui lòng xem tại file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn !

Bài liên quan