Công văn số 28/CV-BQT ký ngày 15/08/2023 về việc kết quả xét nghiệm nước lượng Coliform vượt ngưỡng cho phép.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu nội dung công văn số 28/CV-BQT ký ngày 15/08/2023 về việc việc Kết quả xét nghiệm nước lượng Coliform vượt ngưỡng cho phép. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan