Công văn số 27/CV-BQT ký ngày 16/08/2023 về việc hướng dẫn cách tính số lượng thành viên tham dự để cuộc họp Ban quản trị đủ điều kiện tiến hành.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu nôi dung công văn số 27/CV-BQT ký ngày 16/08/2023 gửi Ủy Ban Nhân Dân Quận Hà Đông về việc hướng dẫn cách tính số lượng thành viên tham dự để cuộc họp Ban quản trị đủ điều kiện tiến hành. Nội dung chi tiết của công văn vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan