Biên bản cuộc họp số 24/ BB-BQT ngày 24/08/2023

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu biên bản cuộc họp Ban Quản Trị số 24/BB-BQT ngày 24/08/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan