Biên bản cuộc họp số 21/ BB-BQT ngày 31/07/2023

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu biên bản cuộc họp Ban Quản Trị số 21/BB-BQT ngày 31/07/2023. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan