Báo cáo về quá trình bầu thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An Hưng

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Tòa Nhà The Terra An Hưng kính gửi tới quý cư dân/các chủ sở hữu báo cáo về quá trình bầu thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Terra An hưng. Nội dung chi tiết của thông báo vui lòng xem tại file đính kèm .

Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan