Tài khoản thanh toán các loại phí tại The Terra – An Hưng

  • BQT Terra An Hung

I. Tài khoản ngân hàng thanh toán phí dịch vụ của các căn hộ cao tầng:

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest

Số tài khoản: 0691000484889

Tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Căn…V… chuyển tiền phí QLDV/ điện/nước….. tháng…..

II. Tài khoản đặt cọc thi công sửa chữa hoàn thiện căn hộ:

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest

Số tài khoản: 0691000484889 Tại Tại Ngân hàng Vietcombank

Nội dung chuyển khoản: Đặt cọc thi công hoàn thiện căn hộ ….V…. dự án The Terra – An Hưng

III. Tài khoản thanh toán phí của các gian hàng thương mại tầng 5:

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest

Số tài khoản: 1020080169 Tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Gian …. tầng 5 V… chuyển tiền thuê/phí QLDV/điện/nước/….. tháng…..