Danh sách các cộng đồng thể thao, văn nghệ tại dự án

  • BQT Terra An Hung

Để tạo ra sân chơi và kết nối các cư dân lại gần nhau, BQL xin được gửi đến quý cư dân danh sách các CLB và thông tin liên hệ:

CLB Bóng đá nam: A Trần Dũng

CLB Bóng bàn: Đang cập nhật

CLB Thể thao dân vũ: Đang cập nhật

CLB Chạy bộ: Đang cập nhật

CLB Aerobic: Đang cập nhật

CLB Cầu lông: Đang cập nhật